Wspólnota zakonna

o. Arkadiusz Kąkol

– gwardian (imieniny zakonne 13.11)

o. Felicjan Kraft 

– wikariusz domu, ekonom (imieniny zakonne 24.01)

o. Gwidon Borkiewicz 

– dyskret, kapelan szpitala i spowiednik sióstr (imieniny zakonne 12.09)

o. Błażej Goniwiecha 

– dyskret, stacjonariusz (imieniny zakonne 03.02)

o. Nikodem Stanuch 

– stacjonariusz, opiekun LSO; lokalny asystent FZŚ. (imieniny zakonne 03.08)

o. Izaak Kusion 
– stacjonariusz. (imieniny zakonne 13.11)br. Leszek Kowalczuk – furtian, zakrystianin (imieniny zakonne 03.06)

Przypisani do naszego klasztoru:
o. Oskar Puszkiewicz – stacjonariusz; imieniny zakonne: 3 II

Przełożeni klasztoru od 1923 roku do dziś…

o. Karol Bik – gwardian (1923-1924), zmarł 29.07.1941 r.,
o. Michał Porada – gwardian (1924-1926), zmarł 27.11.1970 r.,
o. Grzegorz Moczygęba – gwardian (1926-1929), zmarł 17.01.1951 r.,
o. Wilhelm Rogosz – gwardian (1929-1935), zmarł 03.02.1939,
o. Grzegorz Moczygęba – gwardian (1935-1936), zmarł 17.01.1951 r.,
o. Ansgary Malina – gwardian (1936-1938), zmarł 06.01.1969,
o. Augustyn Gabor – gwardian (1938-1941), zmarł 14.12.1964 r.,
o. Józef Zając – prezes (1945), zmarł 23.06.1962 r.,
o. Andrzej Napierała – prezes (1945-46), zmarł 12.08.1979 r,
o. Wincenty Dwucet – prezes (1946-1947), zmarł 19.12.1995 r.,
o. Józef Zając – prezes (1947-49), zmarł 23.06.1962 r.,
o. Teofil Zawieja – prezes (1949-1956), zmarł 03.01.1983 r.,
o. Salwator Augustyniak – prezes (1956-1957), zmarł 01.06.1989 r.,
o. Andrzej Napierała – prezes (1957-1959), zmarł 12.08.1979 r.,
o. Mateusz Springer – prezes (1959-1962), zmarł 22.03.1986 r.,
o. Wojciech Kaczmarczyk – prezes (1962-1965), zmarł 17.11.1983 r.,
o. Pius Turbański – prezes (1965-1968), zmarł 02.05.2008 r.,
o. Marek Pielok – prezes (1968-1971), zmarł 04.12.2008 r.,
o. Leon Wojsyk – prezes (1971-1974), zmarł 23.11.2010 r.,
o. Witalis Czerwieński – prezes (1974-1975),
o. Emilian Borucki – prezes (1975-1980),
o. Jakub Kubica – prezes (1980-1986), zmarł 14.05.2016 r.,
o. Feliks Chwiałkowski – prezes (1986-1989),
o. Feliks Chwiałkowski – gwardian (1989-1991),
o. Jakub Kubica – gwardian (1991-1995), zmarł 14.05.2016 r.,
o. Felicjan Kraft – gwardian (1995-1998),
o. Jakub Kubica – gwardian (1998-2001), zmarł 14.05.2016 r.,
o. Juwencjusz Knosala – gwardian (2001-2007),
o. Igor Bartoszek – gwardian (2007-2013),
o. Arkadiusz Kąkol – gwardian (2013-nadal).