Wypominki za zmarłych

Wypominki – pamięć i modlitwa za zmarłych

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych. Święty Jan Paweł II nauczał, że „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. Jedną z form modlitewnej troski o zmarłych są tzw. WYPOMINKI, których tradycja sięga X wieku oraz Msza Święta.

Wypominki oktawalne i roczne można składać w zakrystii lub przy furcie klasztornej. Uprasza się o wyrażne najlepiej drukowanymi literami wypisanie imion i nazwisk za naszych bliskich zmarłych oraz zaznaczenie czy mają to być wypominki oktawalne lub roczne.

W naszej świątyni franciszkańskiej wypominki oktawalne za zmarłych są odczytywane od 2 do 8 listopada:
* o godz., 17:45 /przez 15 min.,/
* o godz., 18:00 odprawiane jest nabożeństwo za zmarłych a o godz., 18:30 odprawiona jest Eucharystia za polecanych w wypominkach.

Natomiast roczne wypominki odczytujemy (od I Niedzieli Adwentu półgodziny przed Mszą Świętą o godz., 10:00 i 12:00).