Kronika wydarzeń

Jarmark i Msza św., w int. Sybiraków.

Foto relacje z IX Jarmarku Franciszkańskiego, który odbył się 16 września w ogrodzie naszego klasztoru.

Foto relacje z Mszy świętej w intencji Sybiraków i dziękczynnej za tegoroczne zbiory.

Zdjęcia można zobaczyć w naszej franciszkańskiej galerii.

Wizyta o. bp Tadeusza Zbigniewa Kusego OFM w Wieluniu.

W imieniu naszej wspólnoty klasztornej, sympatyków i dobroczyńców naszego kościoła i klasztoru serdecznie dziękujemy Ojcu Biskupowi Zbigniewowi Tadeuszowi Kusemu OFM– ordynariuszowi diecezji w Republice Środkowoafrykańskiej, za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie Słowa Bożego w niedzielę 6 sierpnia. Polecamy się Ojca Biskupa pamięci modlitewnej i zapewniamy o modlitwie za Ojca i diecezję, której Ojciec Pasterzem jest.

Foto Relacje:

Pogrzeb wieloletniego przełożonego naszej wspólnoty zakonnej

śp. o. Jakuba Bolesława Kubicy OFM (1930-2016)

14 maja odszedł do wieczności w wieku 86 lat, w zakonie 66 lat; w Chrystusowym kapłaństwie 58 lat śp.o. Jakub Bolesław Kubica OFM.

Uroczystości pogrzebowe śp. o. Jakuba Kubicy miały następujący przebieg:
– 18 maja br., w naszym kościele klasztornym w Wieluniu o godz. 15.00 Msza św. w int. Zmarłego naszego współbrata.
– 19 maja br., o godz.10.15 wyprowadzenie z kaplicy Szymona. O godz. 10.30 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Ks. bpa Antoniego Długosza. O. Jakub spoczął na cmentarzu zakonnym w Katowicach Panewnikach.


O. Jakub Bolesław Kubica urodził się 21 stycznia 1930 roku w Radlinie Śl., z rodziców Franciszka i Julianny z domu Kowalska. Ochrzczony został 02.02.1930 r.w kościele parafialnym św. Marii Magdaleny w Radlinie, w święto Matki Bożej Gromnicznej. Lata dziecięce spędził wraz z siostrami i bratem w domu rodzinnym. Wychowywany w atmosferze tradycyjnej i zdrowej pobożności przystąpił w swojej parafii do Pierwszej Komunii Świętej i tam przyjął sakrament bierzmowania 07.11.1943 r. Przez 8 lat uczęszczał do szkoły powszechnej w Radlinie Górnym, w tym 3 lata do szkoły polskiej, a pięć do niemieckiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej został przydzielony przez niemieckie biura pośrednictwa pracy do gospodarza w Radlinie, gdzie pracował do końca okupacji. Po wojnie podjął naukę w Szkole Zawodowo-Górniczej przy kopalni „Rymer” w Niedobczycach, którą ukończył w 1948 roku.
Chcąc służyć Bogu w zakonie franciszkańskim, zgłosił się w czerwcu 1948 roku do Prowincji Wniebowzięcia NMP z prośbą o przyjęcie do Niższego Seminarium i od sierpnia tegoż roku rozpoczął naukę w Kolegium Serafickim w Jarocinie. Po dwóch latach nauki poprosił o przyjęcie go do nowicjatu i otrzymawszy zgodę ministra prowincjalnego o. Antoniego Galikowskiego rozpoczął 20 kwietnia 1950 roku nowicjat w Kobylinie otrzymując z rąk rektora Kolegium o. Elzearego Tatarczyka imię zakonne Jakub oraz habit franciszkański. Po złożeniu 21 kwietnia 1951 roku w Kobylinie pierwszej profesji na ręce ministra prowincjalnego o. Tytusa Semkły, powrócił do Jarocina, by kontynuować naukę w Kolegium, które ukończył egzaminem maturalnym 24.06.1952 r.
Kolejny etap drogi do kapłaństwa to studia: najpierw dwuletnie Studium Filozoficzne w Opolu (1952-1954), a następnie czteroletnie Studium Teologiczne w Panewnikach (1954-1958). Na początku studiów teologicznych złożył 17.09.1954 r.w Panewnikach profesję uroczystą na ręce prowincjała o. Tytusa Semkły. Biskup pelpliński Bernard Czapliński udzielił mu w Panewnikach, 1 lutego 1955 r. tonsury, natomiast niższych święceń: ostiariatu, lektoratu, egzorcystatu i akolitatu udzielił mu 22.12.1956 r.w Panewnikach ks. bp Herbert Bednorz. Ten sam biskup wyświęcił go w Panewnikach 14.08.1957 r.na subdiakona, a diakonat otrzymał 21.12.1957 r.w Katowicach z rąk ks. bpa Juliusza Bieńka. Dnia 9 lutego 1958 roku w Panewnikach został wyświęcony na prezbitera przez ks. bpa Herberta Bednorza. Pierwszą placówką o. Jakuba po święceniach był klasztor na Goruszkach, gdzie przebywał od 1958 do 1960 roku jako dyskret klasztoru (1958-1959) i od 1959 roku jako wikariusz domu, bibliotekarz klasztoru i lokalny referent duszpasterstwa powołań. W latach 1960-1961 przebywał w klasztorze nowicjackim w Osiecznej zajmując się duszpasterstwem powołań i służąc pomocą w głoszeniu rekolekcji. W 1961 roku został przeniesiony do Poznania w charakterze rekolekcjonisty. Po kapitule prowincjalnej w 1965 roku, przeznaczono o. Jakuba do Pakości. Podczas 9-letniego pobytu w tamtejszym klasztorze był wikariuszem domu (1965-1968), przełożonym (1968-1974), lokalnym moderatorem duszpasterstwa powołań (1968-1971) oraz Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej (1971-1974). Na początku 1966 roku, minister prowincjalny o. Teofil Zawieja nominował Go misjonarzem ludowym. Następnym klasztorem, gdzie przebywał, był klasztor w Opolu, dokąd się udał na mocy obediencji z 25.06.1974 r., by podjąć posługę misjonarza i rekolekcjonisty. Był także asystentem Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej miejscowej wspólnoty oraz na teren diecezji opolskiej, dyskretem klasztoru (1974-1977) oraz gwardianem (1977-1980). Powołany został w 1977 roku do Rady Plenarnej Prowincji. W 1980 roku został wybrany przełożonym klasztoru w Wieluniu. Udał się na tamtejszą placówkę (obediencja z 26.06.1980 r.), gdzie był prezesem (1980-1986), ekonomem domu (1983-1986), magistrem braci juniorystów (1983-1984), asystentem Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej (1983-1986), bibliotekarzem klasztornym (1986-1987). Przez cały okres pobytu w Wieluniu chętnie oddawał się posłudze misyjno-rekolekcyjnej. Był także ojcem duchownym dekanatu wieluńskiego (1984-1987). Rok 1987 to przenosiny o. Jakuba do Wronek, został bowiem wybrany gwardianem tego klasztoru. Służył także posługą jako kapelan Zakładu Specjalnego w Nowej Wsi. Po dwóch latach, w 1989 roku, powierzono mu urząd gwardiana w Pakości Kalwarii. Został także mianowany kustoszem kalwaryjskiego sanktuarium. Był odpowiedzialny za bibliotekę klasztorną i klasztorną kronikę. Kiedy w 1991 roku powstała Prowincja św. Franciszka z Asyżu, klasztor w Pakości Kalwarii został przydzielony do tej prowincji, a o. Jakub powrócił na 11 lat do klasztoru w Wieluniu (do 2002 roku). Był to okres bardzo intensywnej pracy w życiu o. Jakuba, gdyż obok cennej pracy misyjno-rekolekcyjnej, sprawował urząd gwardiana (1991-1995 i 1998-2001) i wikariusza domu (1995-1998) oraz stanowisko ekonoma domu (1991-2001) i wicemagistra braci humanistów (1998-2000). Przez cały ten czas był też ojcem duchownym dekanatu św. Wojciecha w Wieluniu, a w latach 1991-1996 kapelanem szpitala. Krótko był lokalnym promotorem Franciszkańskiej Unii Misyjnej (2000-2002) i bibliotekarzem klasztoru (2001-2002).
W 2002 roku, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, opuścił Wieluń i przeniósł się do Podłęża Królewskiego, gdzie przebywał kolejnych 11 lat, nie rezygnując w posługi misyjno-rekolekcyjnej. W roku 2013 powrócił do Wielunia jako stacjonariusz.
Ostatnie dni swego życia spędził w szpitalu, gdzie zmarł 14 maja 2016 roku.
O. Jakub Bolesław Kubica przeżył 86 lat, w zakonie 66, w kapłaństwie 58.


o. Jakub Bolesław Kubica, pochodził z Radlina woj., śląskie. Urodził się 21 stycznia 1930 roku. W 1950 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach. W 1954 roku złożył śluby zakonne, a 9 lutego 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie. W naszej Prowincji zakonnej pełnił różne funkcje, był m.in. rekolekcjonistą i misjonarzem ludowym, ekonomem i przełożonym, wychowawcą młodszych współbraci. W naszej wspólnocie wieluńskiej był w latach 1980 – 1986 – prezes; gwardianem w latach 1991-1995 oraz 1998-2001. Po Kapitule Prowincjalnej w 2013 posłuszeństwo zakonne skierowało o. Jakuba z Podłęża Królewskiego do Wielunia, gdzie był jako senior naszej wspólnoty wieluńskiej oraz Prowincji aż do odejścia do Pana.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Relacja z Triduum Paschalnego

Zapraszamy do oglądanięcia zdjęć z Triduum Paschalnego.

Dziękujemy Pani Marzec za udostępnienie zdjęć.

18.01 – Koncert kolęd w naszej świątyni franciszkańskiej.

W niedzielę 18 stycznia 2015 roku w naszym kościele franciszkańskim, odbył się koncert “Zapomniane Kolędy” w wykonaniu śpiewaczki operowej Pani Iwony Karbowskiej z domu Kania. Artystka zaśpiewała z zaśpiewała z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego, klawiszy i organów. Pani Iwona promowała swoją najnowszą płytę „Zapomniane kolędy”, na której znalazły się utwory pochodzące od średniowiecza aż po czasy współczesne.

Słowo wstępne w imieniu przełożonego klasztoru zabrał o. January Wolnik OFM (przebywający w klasztorze wieluńskim od 33 lat), który serdecznie przywitał znaną śpiewaczkę operową i wszystkich przybył mieszkańców gminy Wieluń na czele z Panem Burmistrzem Pawłem Okrasą oraz przypomniał o łączności artystki z naszą świątynią franciszkanów, gdyż niejednokrotnie śpiewała tutejszym klasztorze oraz zachęcił wszystkich przybyłych do wspólnej Adoracji Bożej Dzieciny poprzez śpiew kolęd, które przygrywał Pan Piotr Sękowski – nasz organista. Oprócz o. Januarego, głos zabrali Pan Burmistrz Wielunia i o. Witosław Sztyk OFM – rektor WSD w Katowicach Panewnikach i definitor naszej Prowincji zakonnej.
W imieniu naszej wspólnoty klasztornej i wszystkich naszych sympatyków dziękujemy Pani Iwonie za tak piękny koncert i zapraszamy ponownie do naszej świątyni franciszkańskiej, aby znów mógł zabrzmieć w murach tej pięknej świątyni głos tak zacnej śpiewaczki pochodzącej z ziemi wieluńskiej.


VI Jarmark Franciszkański.
W sobotę 13.09.2014r, po raz szósty odbył się w naszym ogrodzie klasztornym Jarmark Franciszkański. Uroczystego otwarcia Jarmarku o godz., 15:00 dokonali o. Gwardian Arkadiusz Kąkol i Burmistrz Wielunia Janusz Antczak.
Zwiedzający mogli spróbować smaków z naszej kuchni franciszkańskiej (powidła i miód franciszkański, mus klasztorny z jabłek oraz pierogi, które zrobiły wielką furorę, jak niegdyś naleśniki), zaopatrzyć się mogli było, w leki, zioła i wyroby pszczelarskie, spróbować regionalnych potraw oraz litewskich specjałów. Nie zabrakło też zabaw dla najmłodszych: gry i zabawy poprowadzili nauczyciele i dzieci z przedszkoli nr 1 w Wieluniu i „Zielony Listek..
Dla wszystkich gości, którzy przybyli VI jarmark, była to jedyna okazja, by zajrzeć w miejsca na co dzień niedostępne. Można było dowiedzieć się co kryją klasztorne korytarze i poznać historię kościoła i klasztoru. Grupy odprowadzał i historię przekazywał o. January Wolnik OFM, który przebywa w tutejszym klasztorze od 31 lat. O godz., 18:30 odbyła się Uroczysta Eucharystia, jako dziękczynienie za tegoroczne zbiory, której przewodniczył przełożony wspólnoty naszej franciszkańskiej o. Arkadiusz Jan Kąkol OFM. Po Mszy Św., wystąpił Zespół „Wielebny blues band” pod kierownictwem ks. Arkadiusza Wieczorka z Lututowa. Oprócz występu zespołu z Lututowa, wystąpili: Koło Gospodyń Wiejskich z Kamionki, chór działający przy naszym kościele klasztornym, wystąpili dzieci z Przedszkola nr 1 w Wieluniu, występ zespołu KGW z Kamionki.

Odpust ku czci MB Anielskiej z Porcjunkuli.

1 i 2 sierpnia br., obchodziliśmy tradycyjny i największy Odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli w naszym kościele klasztornym. Rozpoczęcie obchodów nastąpiło w piątek 1 sierpnia o godz., 12:00, a zakończyło 2 sierpnia o godz., 21:00 Apelem Jasnogórskim i procesją z obrazem do kościoła. Homilię wygłosił na wszystkich Mszach Świętych, oprócz sumy odpustowej o. Felicjan OFM. Sumie odpustowej ku czci Matki Bożej Anielskiej przy Grocie Matki Bożej z Lourdes przewodniczył i homilię wygłosił bp rzeszowski Jan Wątroba, pochodzący z okolic Wielunia. Bogaty program obchodów pozwolił wiernym z Wielunia i okolic, przeżyć duchowo ten tradycyjny odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Dziękujemy J.E bp. Janowi za przyjęcie zaproszenia i sprawowanie sumy odpustowej oraz wszystkim naszym sympatykom kościoła i klasztoru za udział, a także wszystkim którzy przyczynili się aby ta uroczystość mogła się odbyć. Dziękujemy również Panu Pawłowi Olejnikowi za udostępnienie zdjęć z sumy odpustowej.


Procesja Eucharystyczna w naszym Kościele klasztornym.

W niedzielę 22.06 obchodziliśmy tradycyjnie Boże Ciało połączone z procesją do czterech ołtarzy na naszym placu kościelnym. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali naszą świątynię  i ołtarze na tą uroczystość oraz wszystkim sympatykom i dobroczyńcom za udział w procesji.


Zjazd Braci Zakonnych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniach 19-21 maja br., odbyło się coroczne spotkanie braci niekapłanów naszej Prowincji Zakonnej pod hasłem: „Śladami św. Jana Pawła II”. Podczas tego spotkania Bracia pielgrzymowali do miejsc związanych o osobą św. Jana Pawła II. Centralnym miejscem spotkania była Kalwaria Zebrzydowska.
Wybór właśnie tego Sanktuarium Maryjnego był podyktowany kanonizacją bł. Jana Pawła II, który był mocno związany z tym Sanktuarium Kalwaryjskim już od swego dzieciństwa. Bracia odwiedzili również Alwernie, Wadowice oraz Kraków. Zjazd był czasem wspólnego pielgrzymowania, modlitwy i spotkań braterskich.

Z naszej wspólnoty klasztornej w spotkaniu wziął udział br. Nazariusz Winkler OFM, który został wybrany na sekretarza braci zakonnych na Polskę, na zachód został wybrany br. Joachim Sendecki z klasztoru Viaregio.


04.05. 2014 r. – Franciszkańska Niedziela Powołaniowa w naszej Świątyni franciszkańskiej.
W niedzielę 4 maja do naszej wspólnoty klasztornej przybyli w ramach niedzieli powołaniowej bracia Archanioł i Stefan z Domu Formacji Początkowej z Katowic Panewnik wraz z o. Walentym.

Na każdej Eucharystii kazania głosił o. Walenty Piechaczek OFM – magister braci postulantów z Kobylina. Mówił on o drodze powołania, która nie jest łatwą drogą, szczególnie w dzisiejszych czasach. Po Mszach św., bracia zbierali ofiary na Dom Formacji Początkowej. W imieniu braci z Panewnik – składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom za duchowe i materialne wsparcie! I zapewniamy o codziennej modlitwie za Was.


Relacja z Triduum Paschalnego w naszej franciszkańskiej świątyni.

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej
Liturgię Wielkiego Czwartku rozpoczęliśmy o godz. 18.30 przewodniczył jej i wygłosił homilię o. Arkadiusz Kąkol OFM – gwardian. Po Zakończonej Liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy – gdzie trwała Adoracja do godz. 21.00.

Wielki Piątek – Liturgia na Cześć Męki Pańskiej
Adoracja Chrystusa w Ciemnicy rozpoczęła się o godz. 6.30.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpoczęliśmy o godz. 18:00 które, poprowadził o. Arkadiusz Kąkol OFM. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczęliśmy o godz. 18.30 przewodniczył jej o. Nikodem Stanuch OFM. Na początku Liturgii Kapłan oddał cześć ołtarzowi padając przed nim Krzyżem. Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana – naocznego świadka męki Chrystusa – odczytali: o. Nikodem wraz z bratem Nazariuszem i Raciborem. Po homilii, którą wygłosił zastępca przełożonego klasztoru – o. Felicjan Kraft OFM, rozpoczęła sie Modlitwa Powszechna. Po modlitwie rozpoczęła sie centralna część Liturgii Wielkiego Piątku – Adoracja Krzyża. Krzyż do ołtarza wprowadzili Państwo Marzec. Po odsłonięciu Krzyża, kapłani, bracia zakonni, służba liturgiczna, rodzina która przyniosła krzyż do ołtarza, a po zakończeniu ceremonii wszyscy wierni, wyrażali wdzięczność Chrystusowi za trud naszego zbawienia. Po obrzędzie Komunii Świętej, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu – gdzie trwała Adoracja do godz. 21.00.

Wielka Sobota
Adorację Chrystusa w Grobie, rozpoczęliśmy o godz. 6.30. Od godziny 10.00 do 16.00 odbywało się poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Poświęcenie pokarmów poprowadził przełożony klasztoru.

Wigilia Paschalna
Wigilię Paschalną rozpoczęliśmy o godz.18.30. Wierni zgromadzili się przed Kościołem gdzie został Poświęcony ogień i przygotowany Paschał. Następnie w Procesji za Paschałem weszliśmy do Świątyni, której ciemności rozpromieniło światło Paschału. Następnie o. Felicjan odśpiewał Exultet. Po Pięknej i wymownej Liturgii Słowa oraz homilii o. Nikodema, nastąpiło poświęcenie wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych a następnie celebrans dokonał pokropienia ludu nowo poświęconą wodą. Kolejną częścią Wigilii Paschalnej była liturgia eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprasza do stołu wszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Po zakończeniu Eucharystii, trwała Adoracja przez do godz. 21:00. Ceremonią Wielkosobotnim przewodniczył kapelan szpitala – o. Gwidon Borkiewicz OFM.

Poranek Wielkanocny
O godz., 6:00 jako wspólnota zakonna i sympatycy kościoła i klasztoru zgromadziliśmy się na Rezurekcji. Po procesji rezurekcyjnej rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył o. Arkadiusz Kąkol OFM.

W poczuciu wdzięczności pragniemy skierować słowa podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego aby ten święty czas w naszej franciszkańskiej świątyni miał godną oprawę. Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przeżycia tegorocznych Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w naszej świątyni franciszkańskiej.


Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmowa w naszym kościele klasztornym podczas każdej Mszy św., zostały poświęcone palmy. Uroczyste poświęcenie palm przy grocie Matki Bożej i procesją do naszej świątyni nastąpiło podczas Eucharystii o godz., 10:00. Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy bezpośrednie przygotowanie do Świąt Zmartwychwstania – Życzymy Wam dobrego przeżycia tych dni


05.03 – Środa Popielcowa.

„Tak mówi Pan: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca,a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!” (Jl 12)
W środę 05.03 rozpoczęliśmy święty czas Wielkiego Postu- okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia było posypanie głowy popiołem.
W naszym kościele klasztornym w tym dniu były odprawione Msze św., o godz., 6:30,10:00,17:00 i 18:00. Po homilii,którą wygłosił – o. Arkadiusz (gwardian) nastąpił obrzęd posypania głów popiołem.


 11.02 – Dzień Chorego.

11 lutego pod koniec Eucharystii o godz., 6:30 i 18:30 został udzielony Sakrament Chorych w naszym kościele klasztornym. O godz., 10:00 została odprawiona Eucharystia w intencji wszystkich chorych i starszych wiekiem symaptyków naszego kościoła i klasztoru, którą sprawował o. Arkadiusz Kąkol OFM – przełożony wspólnoty klasztornej. Po homilii został udzielony Sakrament Chorych.


8.02 – II Rejonowy Turniej Ministrantów 2014
8 lutego br., odbył się II Rejonowy Turniej Ministrantów w Wieluniu. To wydarzenie zorganizowane było po raz drugi przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Bp. Teodora Kubiny i Publiczne Gimnazjum SPSK im. bł. Maksymiliana Binkiewicza w Wieluniu, pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Celem turnieju była integracja społeczności ministranckiej w naszym rejonie. W turnieju udział wzięli Nikodem, Tymoteusz i Mateusz Marzec wraz z opiekunem br. Nazariuszem i tatą ministrantów.