Strona główna

+ o. January Wolnik OFM. 

We wtorek 25.06 mija 2 rocznica od odejścia do Domu Ojca śp. o. Januarego Wolnika OFM. Msza św; wypraszająca niebo dla o. Januarego odprawiona zostanie w naszym kościele we wtorek 25.06 o godz. 18.30. Serdecznie na Eucharystię zapraszamy i prosimy o modlitewną pamięć za o. Januarego.

Nowy zarząd Prowincji.

W czasie trwającej Kapituły Prowincjalnej dokonano wyboru nowego zarządu naszej prowincji zakonnej. Kapituła Prowincjalna zakończyła się 6 czerwca. Z naszej wspólnoty klasztornej w kapitule uczestniczył o. Arkadiusz Kąkol – gwardian. Po kapitule prowincjalnej nowy zarząd zbierze się na specjalnym posiedzeniu i dokona m. in. personalnych zmian w naszych wspólnotach klasztornych. Prosimy o modlitwę i światło Ducha Św; dla nowo wybranego zarządu w kierowaniu naszą prowincją.

o. Antonin Brząkalik OFMminister prowincjalny.

o. Augustyn Smyczek OFMwikariusz prowincji.

o. Ezdrasz Biesok OFMdefinitor.

o. Wit Chlondowski OFMdefinitor.

o. Olgierd Paszkiewicz OFM definitor.

o. Dymitr Żeglin OFM definitor.

o. Sergiusz Bałdyga OFM definitor.

Nieodpłatne porady prawne w naszym klasztorze.

Przypominamy wszystkim zainteresowanym o możliwości skorzystania nieodpłatnie z porad prawnych, które świadczy radca prawny w każdą sobotę  od godz. 1200 do 1400. Spotkania odbywają się w salce klasztornej, do której dostać się można dzwoniąc dzwonkiem na furtę.

intencje

ogloszenia